Peştera Izvoreni

Peştera Şipot 2

Peştera Sifonului

Peştera Cascadei

Peştera cu Apă din Stanul Ciuţii

Peştera lui Cocolbea

Peştera de la Tecuri

Peştera Gaura Frânţoanei

Peştera Şura Mare

Avenul din Dosul Lăcşorului

Peştera din Valea Cheii

P.A.S.M.H.

Avenul Triscioare 2

Peştera din Valea Stânii

Peştera Ciclovina Uscată

Peştera Ponorâci – Ciclovina cu Apă