Vadu Crişului 27/10/1985

1985

Victimă
Numele şi prenumele: Ştefan Pop
Vârsta:
Organizaţia din care face parte:
Brevet de scafandru:
Calificativ de scafandru pentru peşteră:
Număr de scufundări în peşteră:

Scopul acţiunii
Prima scufundare într-o peşteră inundată, pentru verificarea costumului de neopren recent achiziţionat.

Descrierea accidentului
Într-o zi de sâmbătă a lunii octombrie 1985, seara târziu, Ştefan Pop, însoţit de Czibulac Ioan, au intrat în Peştera cu Apă de la Vadu Crişului pentru a testa echipamentul de scufundare, recent achiziţionat, pe prima galerie inundată a peşterii. Accesul în această galerie se face de pe poteca amenajată din peşteră, traversând un mic lac al cursului subteran. La capătul amonte al acestui lac, printr-o uşoară restricţie, Ştefan Pop a coborât în galeria inundată. Pe planşeul galeriei găsindu-se mult sediment fin, dislocarea acestuia a redus total vizibilitatea în imersiune, scufundătorul fiind astfel dezorientat. Neavând fir ghid şi surse de lumină adecvate, el nu si-a mai dat seama unde se afla, astfel că a înnotat în amonte pe galeria inundată, cu toate că prin acel sector nu se putea ieşi la suprafaţă, deoarece accesul în galeria aerată este obturată de blocuri mari de calcar. După parcurgerea haotică în toate sensurile a galeriei inundate, la un moment dat, în sectorul amonte al acesteia, rezerva de aer din butelii, s-a epuizat, ceea ce a dus la înecarea scufundătorului.
În aceaşi noapte s-a dat alarma la Oradea şi Cluj. Datorită distanţei mai mici (50 km) şi legăturilor de tren mai bune, scafandrul-speolog Birtalan Gyula de la G.S.S.“Transilvania“ a reuşit să ajungă în zorii zilei de duminică la faţa locului şi să ridice victima la suprafaţă.

Consecinţe
Decesul lui Ştefan Pop.

Poziţia în care a fost găsită victima
Fără detentor în gură, pe spate, pe podeaua galeriei submerse.

Locul în care a fost găsită victima
În apropierea capătului închis prin blocuri de calcar, al galeriei inundate, la cca. 40 de metri faţă de intrare şi 4 metri adâncime.

Situaţia echipamentului victimei în momentul găsirii
În butelii nu mai era aer. Singura sursă de iluminat, reprezentată de o lanternă (etanşă ?), nu funcţiona.

Cauze sigure ale accidentului
Tehnice
O singură sursă de lumină, şi acea nesigură.
Lipsă mosor cu fir ghid la scufundător.
Lipsă fir ghid în galeria inundată.
Fiziologice

Organizatorice
Lipsă scafandru instructor.
Lipsă scafandru de asigurare.
Lipsă cunoştinţe despre locul scufundării.
Lipsa planificării scufundării.
Altele
Lipsă totală de experienţă de scufundare în peşteri.

Cauze presupuse ale accidentului
Tehnice

Fiziologice

Organizatorice

Altele

Cauze sigure ale decesului
Înec sub apă.

Cauze probabile ale decesului

Concluzii
Dacă exista cel puţin fir ghid, sau în condiţiile create, un scafandru de asigurare dotat cu fir ghid, decesul lui Ştefan Pop putea fi evitat!

Întocmit
Rajka Géza László

Bibliografie
1. ——–: “Tauchen“ – Deutscher Militarverlag – 1968
2. Cristian Lascu, Şerban Sârbu: “Peşteri scufundate“ – Editura Academiei – 1987
3. Articole de ziar, corespondenţă internă şi internaţională, arhiva personală.